hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector

Posts tagged ‘feiten’

Cijfers voordekunst


Zoals al eerder aangekondigd zijn er inmiddels ook wat cijfers bekend over het eerste jaar voordekunst. Onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode september 2010 tot en met oktober 2011 (dus net iets meer dan een jaar, maar daarbij moet worden aangetekend dat we pas op 4 november écht live gingen).

2617 donaties
€ 445.747,50 is het totaal bedrag dat in deze periode bijeen is gehaald
€ 418,65 is de gemiddelde donatie

Dit zijn de totaalcijfers. Als we het opsplitsen in particuliere donaties en donaties van organisaties krijgen we de volgende cijfers:

2446 particuliere donaties
€ 117.806,50 aan particuliere donaties
€ 44,23 is de gemiddelde particuliere donatie

(in 2010 was het gemiddelde € 37,66, in 2011 is dit € 50,80. Het gaat dus de goede kant op)

143 donaties van organisaties
€ 226.121,- aan bijdragen van organisaties, dit zijn bedrijven, variërend van eenmanszaken tot landelijk opererende bedrijven, fondsen of georganiseerde groepen mensen (benefietopbrengst)
€ 1.581,27 is de gemiddelde bijdrage

28 donaties van partners van voordekunst
€ 110.820,- is er door de partners bijgedragen aan projecten op voordekunst
€ 3.957,86 is de gemiddelde partnerbijdrage

Wanneer we kijken naar het verloop van het aantal donaties, dan is er een stijgende lijn te zien. Vooral vanaf juni 2011 is het aantal donaties van vooral particuliere donateurs behoorlijk toegenomen. Dit valt te verklaren doordat er vanaf juni meer projecten op voordekunst stonden dan de maanden ervoor. Daarnaast is er gedurende de zomer ook behoorlijk wat media aandacht geweest voor voordekunst en crowdfunding.

Hieronder een grafiek waarin het verloop van de donaties per maand is weergegeven. Te zien is dat er overall een stijgende lijn in zit. In juni viel het aantal donaties wat terug, maar in juli en augustus nam vooral het aantal particuliere donaties sterk toe. In augustus wordt er zelfs meer bijgedragen door particulieren dan door organisaties.

In de grafiek hieronder is de opbouw van het totaal aantal donaties te zien. Inmiddels ligt het totaal aantal donaties boven de € 450.000. Het is goed om te zien dat de bijdragen van zowel de partners, als overige organisaties en particuliere donaties meer en meer met elkaar in evenwicht komt. In 2010 was het opgebrachte bedrag door organisaties een stuk groter dan de particuliere bijdragen, inmiddels neemt het aantal particuliere bijdragen (de crowd) meer en meer toe.

Dan het aantal donateurs. Tot 31 oktober waren dit er 2617. Inmiddels zitten we over de 3000! We zien in zowel het aantal particuliere donateurs, maar ook bij de organisaties een stijging in het aantal bijdragen aan projecten op voordekunst.

In onderstaand overzicht zijn de donaties per maand uitgesplitst. Hierin is te zien dat het aantal donateurs in het tweede deel van 2011 behoorlijk is toegenomen. Dit heeft enerzijds te maken met de grotere bekendheid van voordekunst, maar ook vooral door de inzet van alle projecthouders.

Er zijn nog volop mogelijkheden om door te groeien. Samenwerking met mediapartners en met instellingen en organisaties om offline evenementen te organiseren staan daarom hoog op onze prioriteitenlijst. To be continued!

nb. de cijfers op de homepage van voordekunst zijn de donaties die ‘uit de markt’ zijn gekomen, dus de partnerbijdragen staan hier nog niet bij. Dit gaat aangepast worden.

Volgende keer een blog over de uitkomst van onze online enquete die we de afgelopen weken gehouden hebben + de bekendmaking van de winnaars van de kunstwaardebonnen.

Tagwolk