hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector

Posts tagged ‘2012’

Donateurs enquête 2012

In januari hebben we alle donateurs die in 2012 hebben bijgedragen aan één of meerdere projecten op voordekunst.nl uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. We hebben deze uitnodiging naar 9.913 verstuurd waarvan 2.112 mensen aan de enquête zijn begonnen en 1.761 mensen de enquête helemaal hebben ingevuld.

We hebben donateurs gevraagd om aan te geven of ze in 2012 aan één of meerdere projecten hebben bijgedragen. Ruim 83% heeft één project ondersteund, 12% twee projecten, en 5% dus drie of meer projecten.

BIJ 1 DONATIE

Top 5 motivaties om bij te dragen
1. ik ken de projecthouder (40%)
2. ik vind het project inhoudelijk goed (15%)
3. sympathiek project (11%)
4. deze kunst moet gemaakt worden (9%)
5. anders (9%)

Ik vind het project inhoudelijk goed wordt echter als algemene reden gegeven om te geven via voordekunst / crowdfunding. Het doen van bijdragen door vrienden en bekenden wordt door de meeste donateurs als onbelangrijk ervaren.

7% van donateurs (104) heeft van projecthouder niets meer vernomen na het doen van een donatie. Overgrote meerderheid wel.

87% van donateurs is tevreden over de informatievoorziening rond het doen van een donatie. 5% geeft aan dat ze meer van de projecthouder hadden willen horen, 3% van donateurs had meer van voordekunst willen vernemen.

Over het algemeen wordt duidelijk dat donateurs graag, maar met mate, op de hoogte gehouden willen worden. In sommige gevallen wordt aangegeven dat een bedankje wel fijn zou zijn… Dit gebeurt dus nog niet altijd. Vanuit voordekunst dragen we na de looptijd van het project de gegevens over aan de projecthouder. Hij/zij is vervolgens verantwoordelijk voor het contact met de donateurs. Hoewel de meeste donateurs aangeven tevreden te zijn, vinden we het vanuit voordekunst wel van belang dat donateurs betrokken blijven. We zullen hier dit jaar zelf een aantal acties voor opzetten.

BIJ 2 OF MEER DONATIES

Top 5 motivaties om bij te dragen
1. ik ken de projecthouder (32%)
2. ik vind het project inhoudelijk goed (22%)
3. anders (15%)
4. deze kunst moet gemaakt worden (12%)
5. sympathiek project (8%)

Ik vind het project inhoudelijk goed wordt echter als algemene reden gegeven om te geven via voordekunst / crowdfunding. Het doen van bijdragen door vrienden en bekenden wordt ook hier door de meeste donateurs als onbelangrijk ervaren.

5% van terugkerende donateurs (15) heeft van projecthouder niets meer vernomen na het doen van een donatie. Overgrote meerderheid wel.

86% van terugkerende donateurs is tevreden over de informatievoorziening rond het doen van een donatie. 3,7% geeft aan dat ze meer van de projecthouder hadden willen horen, 0,7% van donateurs had meer van voordekunst willen vernemen.

ALGEMEEN

47% van de donateurs geeft aan niet eerder aan kunstprojecten te hebben bijgedragen. Van de 53% die wel eerder heeft bijgedragen geeft 23% aan direct een kunstenaar of instelling te steunen, 22% steunt kunst door deelname aan de Postcode Loterij en 8% heeft via een andere crowdfunding website aan kunstprojecten bijgedragen.

Van de donateurs is 67% niet werkzaam in culturele sector.

We hebben donateurs nog gevraagd om een mening te geven over mogelijke verbeterpunten voor voordekunst.

Wat voor doorontwikkelingen scoren het beste?
1. nieuwsbrief op maat
2. voordekunst cadeau kunnen doen
3. meer advies over fiscale mogelijkheden

Hoe nu verder? We hebben in ieder geval een beter beeld gekregen van onze donateurs en wat ze van voordekunst verwachten. In ieder geval hebben we teruggekoppeld gekregen dat de transactiefee door veel donateurs als drempel wordt ervaren. We hebben er daarom voor gekozen om de fee achteraf te verrekenen met projecthouders.

Verder onderzoeken we de mogelijkheid om een wallet te implementeren waardoor het krijgen en geven van tegoed op voordekunst mogelijk wordt en zullen we ons vanuit voordekunst in 2013 meer richten op donateurs; de afgelopen twee jaar lag onze focus op de begeleiding van projecten / projecthouders. Inmiddels hebben er ruim 16.000 donateurs bijgedragen aan projecten. Een deel van deze donateurs draagt eenmalig bij, maar sommige donateurs willen vaker projecten ondersteunen. Vanuit voordekunst zullen we deze donateurs beter in kaart brengen om er op die manier voor te zorgen dat zij vaker terug zullen komen.

Met onze online partner info.nl bekijken we momenteel welke stappen we dit jaar nog meer gaan zetten om voordekunst verder te optimaliseren.

Tagwolk