hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector

Posts tagged ‘Flintwave’

Onderzoek crowdfunding in culturele erfgoedsector

voordekunst is partner in een grootschalig onderzoek naar crowdfunding in de culturele erfgoedsector. Afgelopen week werd bekend dat het onderzoek, opgezet door een team onderzoekers van de vakgroepen Organisatiewetenschappen en Filantropie aan de Vrije Universiteit in nauwe samenwerking met Douw&Koren, Seeds, Flintwave en voordekunst financiering ontvangt vanuit het NWO programma Creatieve Industrie, waardoor het onderzoek daadwerkelijk van start kan gaan. 

Door middel van veldexperimenten probeert het onderzoek inzicht te bieden in de motivaties en het gedrag van particuliere investeerders of donateurs van crowdfunding projecten. Wat maakt crowdfunding projecten succesvol en welke karakteristieken van de individuele crowdfunders beïnvloeden het geefgedrag? Kan een organisatie door het bieden van beloningen, mogelijkheden voor controle of participatie een positieve invloed op het geefgedrag uitoefenen? Wat zijn de implicaties van het gebruik van deze financieringsvorm voor een organisatie? Naar verwachting leveren de resultaten van het onderzoek een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van crowdfunding en de wijze waarop organisaties dit het beste in kunnen zetten.

Tagwolk