hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector

Posts tagged ‘Creatieve Industrie’

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie partner voordekunst

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

 

 

Vanaf 2014 werken het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting voordekunst samen. Doel van deze samenwerking is om het draagvlak voor crowdfunding binnen de Nederlandse creatieve industrie te vergroten en extra begeleiding te bieden aan talentvolle vormgevers, makers en architecten die crowdfunding als financieringsinstrument willen toepassen.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie. Het Stimuleringsfonds legt actief verbindingen tussen cultuur, maatschappij en economie. Crowdfunding kan hierbij een rol in spelen. Bij deze manier van publieksfinanciering staat de relatie tussen (potentiele) afnemer of het publiek en de maker centraal.

voordekunst ook crowdfundingplatform voor de creatieve industrie

voordekunst.nl is de eerste en meest succesvolle Nederlandse crowdfunding website voor kunstprojecten. Sinds de lancering op 4 november 2010 hebben er meer dan 1200 projecten op voordekunst.nl gestaan, waarvan 75% de benodigde financiering wist te behalen. Inmiddels hebben ruim 50.000 overwegend particuliere donateurs een bedrag van bijna € 5 miljoen bijeengebracht.

Doel van de samenwerking met het Stimuleringsfonds is om, door middel van presentaties, workshops en gezamenlijke communicatie, een groei van het aantal projecten uit de creatieve industrie op voordekunst te bewerkstelligen. Een centrale rol binnen de samenwerking vormt de actieve begeleiding van voordekunst met talentvolle makers via een traject voorafgaand, gedurende en vooral ook na hun crowdfundingcampagne. Hiermee wordt beoogd om een meer duurzame relatie tussen makers en hun donateurs tot stand te brengen.

Partnerpagina Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds heeft een partnerpagina op de website van voordekunst. De projecten op deze partnerpagina zoeken alternatieve financiering via crowdfunding voor, tijdens of na een subsidietraject bij het fonds.

Onderzoek crowdfunding in culturele erfgoedsector

voordekunst is partner in een grootschalig onderzoek naar crowdfunding in de culturele erfgoedsector. Afgelopen week werd bekend dat het onderzoek, opgezet door een team onderzoekers van de vakgroepen Organisatiewetenschappen en Filantropie aan de Vrije Universiteit in nauwe samenwerking met Douw&Koren, Seeds, Flintwave en voordekunst financiering ontvangt vanuit het NWO programma Creatieve Industrie, waardoor het onderzoek daadwerkelijk van start kan gaan. 

Door middel van veldexperimenten probeert het onderzoek inzicht te bieden in de motivaties en het gedrag van particuliere investeerders of donateurs van crowdfunding projecten. Wat maakt crowdfunding projecten succesvol en welke karakteristieken van de individuele crowdfunders beïnvloeden het geefgedrag? Kan een organisatie door het bieden van beloningen, mogelijkheden voor controle of participatie een positieve invloed op het geefgedrag uitoefenen? Wat zijn de implicaties van het gebruik van deze financieringsvorm voor een organisatie? Naar verwachting leveren de resultaten van het onderzoek een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van crowdfunding en de wijze waarop organisaties dit het beste in kunnen zetten.

Tagwolk