hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector

Posts tagged ‘geven’

Donateursenquête 2014 / 2015

Eerder dit jaar heeft voordekunst de jaarlijkse donateurs enquête uitgevoerd. Dit keer hebben we het niet helemaal zelf gedaan, maar hebben we de hulp ingeroepen van Ruigrok | Netpanel. In samenwerking met hen hebben we onze vragenlijst geperfectioneerd en hebben we tevens een steekproef kunnen nemen uit het Algemeen Nederlands Publiek, dus mensen die voordekunst niet persé kennen.

De enquête is gehouden onder drie verschillende groepen: éénmalige donateurs, terugkerende donateurs (donateurs die twee of meer keer hebben bijgedragen aan projecten) en dus een steekproef onder het Algemeen Nederlands Publiek (in het vervolg ‘de Nederlanders’ of ‘het Nederlandse publiek’).

De vragenlijst was er op gericht om te achterhalen wat motivaties zijn van donateurs om te geven, hoe voordekunst de diensten richting donateurs kan verbeteren en tevens was het bedoeld om wat demografische gegevens te achterhalen. De vragenlijst onder het Nederlandse publiek was er met name voor bedoeld om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn nieuwe doelgroepen aan te spreken en vooral hoe dit te doen.

De datacollectie heeft plaatsgevonden tussen 28 april en en 10 mei 2015. In totaal hebben 440 donateurs en 575 Nederlanders de vragenlijst volledig ingevuld. Onder de respondenten zijn drie prijzen verloot, een donatie naar keuze aan een van de lopende projecten op voordekunst.nl. De winnaars zijn:

Irene Hemelaar, zij deed een donatie aan Doneer taart voor de Appeltaartconcerten met de volgende motivatie:
Zelf verzorg ik met mijn Duo Wilde Orchidee al zo’n 15 jaar optredens in verpleeg- en verzorgingshuizen en weet dus uit ervaring hoeveel vreugde dit de mensen brengt en hoezeer ernaar wordt uitgekeken. Wij brengen Nederlandstalige liedjes, lichte muziek, uit de periode 1930-’80. Ik waardeer dit mooie (en lekkere) initiatief om juist klassieke muziek op professioneel niveau naar de mensen toe te brengen.
Winnaar nummer 2 is Robin Block, hij doneerde aan Andert de Neanderthaler en derde winnaar Calle de Hoog deed een donatie aan het project De Haagse Norm: ik ben erg gecharmeerd door de fascinatie van deze twee kunstenaars, die erg goed aansluit op mijn eigen fascinatie voor imperfectie in menselijke ‘oplossingen’

Donateur  Gerben van Heijningen

Resultaten

Allereerst de bestaande donateurs.

Wat opvalt is dat de meeste eenmalige donateurs geven aan makers en / of instellingen die ze al kennen. Dit is voor hen de belangrijkste motivatie. Hierop volgen ‘met mijn donatie kon ik dit project tot een succes maken’ en ‘ik vind het project inhoudelijk goed’. Bij terugkerende donateurs ligt dit iets anders. Bij hen is de inhoud van het project de belangrijkste motivatie om te geven. Het kennen van de maker speelt nog wel een rol, maar deze is minder doorslaggevend.

Opvallend is het dat de tegenprestaties slecht voor 19% van de terugkerende donateurs een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Donateurs geven op voordekunst dus echt aan personen / makers. Het product of de tegenprestatie die zij ervoor krijgen is van ondergeschikt belang.

Donateurs komen momenteel niet vaak terug naar de website van voordekunst. Als ze dit doen, zo’n 23% komt een enkele keer per maand, dan is dit om te zoeken naar projecten (46%) of om de status van een project te bekijken (49%). De meerderheid geeft aan niet echt redenen te hebben om terug te keren naar voordekunst.nl.

34% van de ondervraagde donateurs geeft aan vaker door voordekunst op de hoogte gebracht te willen worden van interessante projecten. 21% geeft zelfs aan actief geadviseerd te willen worden door voordekunst.

Donateurs gebruiken verschillende bronnen om op de hoogte te blijven van de actualiteit (gemiddeld vijf). Hieronder veel landelijke dagbladen (eenmalige donateurs 67% en terugkerende donateurs 73%), maar ook online kranten en nieuwssites (respectievelijk 63% en 79%), landelijke televisie (80% en 71%) en social media (52% en 68%). Ruim tweevijfde van de donateurs heeft een bovenmodaal inkomen.

Op de vraag hoe donateurs het vinden dat sommige partners van voordekunst actief bijdragen aan projecten, is de mening van donateurs overwegend (zeer) positief. Driekwart tot vier vijfde juicht dit van harte toe (positief tot zeer positief), 12 tot 19% is neutraal en slechts 2% is hierover negatief.

Onze partners Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds en vanaf 1 juli ook Fonds 1818, Stichting DOEN en Provincie Limburg, dragen actief bij aan projecten. Ze matchen een deel van bijdragen van het publiek om op die manier de crowdfunding campagne een extra boost te geven en het doneren te stimuleren.  

Donateur Anna Groot

Dan het Algemeen Nederlands Publiek (ANP):

Hier is nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld op het gebied van naamsbekendheid. Slechts 5% van de Nederlanders kent voordekunst bij naam, terwijl 16% aangeeft Kickstarter van naam te kennen. 51% van het ANP geeft aan niet aan kunst en cultuur te geven, 49% dus wel, waarvan 69% aangeeft dit via de Postcode Loterij te doen. Dit is opmerkelijk, want de Postcode Loterij is geen cultuurloterij. De Bankgiroloterij is dit wel en daar speelt 20% van de Nederlanders¡ die aan cultuur geeft mee.

82% van de Nederlanders geeft weleens aan een goed doel, vooral via collectes (57%). Van de Nederlanders die aan cultuur geven, ligt het percentage dat weleens bijdraagt aan een goed doel een stuk hoger (96% versus 68%).Opvallend verschil met de donateurs op voordekunst en het Nederlands publiek dat aangeeft te geven aan kunst en cultuur: waar de donateurs van voordekunst veel gebruik maken van social media en via landelijke dagbladen en televisie op de hoogte blijven van actualiteiten, maken Nederlanders veel minder gebruik van social media en blijft men via lokale kanalen op de hoogte.

36% van de Nederlanders staat positief ten opzichte van crowdfunding voor kunst en cultuur en 11% van de Nederlanders geeft aan waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk op deze manier bij te gaan dragen. Doorslaggevende factoren hierbij zijn aansprekende projecten (62%) en een betrouwbaar platform (30%).

En nu?

We hebben, naar aanleiding van deze enquête inmiddels al een eerste strategische sessie gehad. We willen in ieder geval in gaan zetten op het vullen van onze database met de interesses van de huidige gebruikers van voordekunst zodat we hen nog beter kunnen bedienen. Dit is een van de belangrijkste tips die we hebben gekregen. Natuurlijk zoeken we ook actief naar stakeholders en netwerkpartners in het veld die voordekunst nog meer naamsbekendheid kunnen geven. De focus komt de komende tijd te liggen op kwaliteit; onze dienstverlening voor de huidige gebruikers vergroten en optimaliseren, zodat we ons daarna kunnen focussen op het bereiken van nog meer nieuwe donateurs.

Deze donateursenquête kwam tot stand met dank aan Ruigrok | Netpanel.

Voor vragen en opmerkingen: Roy Cremers, roy@voordekunst.nl

Geef aan kunst op voordekunst!


Wil jij in december nog iemand blij maken? Of zoek je nog een duurzame besteding van je eindejaarsbonus? Neem dan een kijkje op voordekunst. Er staan namelijk nog heel wat leuke projecten online die een bijdrage goed kunnen gebruiken. Een donatie doen op voordekunst is heel eenvoudig.

Stap 1

voordekunst is de eerste crowdfunding site voor kunstprojecten in Nederland. Via voordekunst is het afgelopen jaar door meer dan 3500 donateurs bijgedragen aan projecten. Gezamenlijk hebben zij meer dan € 400.000,- bijeen gebracht voor kunst in Nederland en hiermee inmiddels al 45 projecten succesvol weten te financieren.

Stap 2

op voordekunst staat voor ieder wat wils. Van hard//hoofd tot Kunst4kids en van het Individuals Collection Book tot De Bruiloft van Özgem. Het aanbod is divers en varieert van beeldende kunst tot mode en van een online magazine tot theater.

Stap 3

bijdragen kan al vanaf € 10,-. Je hoeft dus niet veel geld te hebben om voordekunst te zijn. Voor de wat grotere bijdragen is het interessant dat voordekunst een ANBI status heeft. Bedragen kunnen dus fiscaal aftrekbaar zijn. Dit is helemaal het geval wanneer je een zakelijke bijdrage doet aan een van de projecten op voordekunst. Voor meer informatie, neem contact op met voordekunst. Iedere bijdrage is meer dan welkom!

Stap 4

bij iedere bijdrage krijg je ook iets terug. Dit kan variëren van een vrijkaartje voor een voorstelling tot een exclusieve preview of een andere originele tegenprestatie. Leuk om kado te geven!

Om nog even terug te zien hoe alles werkt, maar dan als animatie:

En hier nog wat impressies van projecten op voordekunst die iedere steun kunnen gebruiken:

hard//hoofd

Kunst4kids

Individuals

De Bruiloft van Özgem

Notes on Hopper

Debussy Poetique

Muziektournee LAND Frédérique Spigt

Kelder | Bye Bye World

 

Fijne feestdagen namens alle projecthouders en het team van voordekunst!

Tagwolk