hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector

De eerste enquête vanuit voordekunst is eind februari naar de op dat moment 4045 donateurs verstuurd. Er hebben 3329 donateurs de mail geopend, waarvan er 920 zijn begonnen aan de enquête. Hiervan hebben er 781 de enquête volledig ingevuld. Dank daarvoor! Zoals beloofd: er worden cadeaubonnen verloot, en wel 3. Inmiddels heeft er een kleine loting plaatsgevonden en dat resulteerde in de volgende gelukkigen:

– Mattijs de Graaff
– Lot Frijling
– Joop Kools

De eerste resultaten wil ik ook graag met jullie delen. Onderstaand globaal per vraag de resultaten en waar mogelijk een korte toelichting.

Ben je een man of een vrouw?
412 mannen (45,0%)
504 vrouwen (55,0%)
deze vraag werd 4 keer overgeslagen.
Wanneer we de enquêtes uitsplitsen op sekse, zijn er nauwelijks afwijkingen te vinden. De enquête is dus door zowel mannen als vrouwen vrijwel gelijk ingevuld.

Wat is je geboortejaar?
Gemiddelde: 1965

Wat is je hoogst genoten opleiding?
90% van de ondervraagden heeft minimaal een hbo-opleiding genoten.

Wat doe je in het dagelijks leven?
26,5% fulltime loondienst
22,4% freelance zelfstandig
16,4% part-time loondienst
10,6% werkt (niet meer)
10,0% fulltime ondernemer
7,2% studeert
6,9% anders

Wat is je bruto jaarinkomen?
16,1% tussen € 30.000 – € 40.000
15,1% tussen € 20.000 – € 30.000
14,7% tussen € 10.000 – € 20.000
13,9% geen antwoord
11,9% tussen € 40.000 – € 50.000
9,4% minder dan € 10.000
7,5% meer dan € 70.000
7,4% tussen € 50.000 – 60.000
4,0% tussen € 60.000 – € 70.000
18 ondervraagden sloegen deze vraag over (1,9%)

Ben je werkzaam in de culturele sector?
40,6% werkzaam in culturele sector
59,4% niet werkzaam in culturele sector

Wat was de belangrijkste reden om bij te dragen?
36,5% ik ken de projecthouder
29,4% ik vind het project inhoudelijk goed
9,0% deze kunst moet gemaakt worden
6,7% sympathiek en kleinschalig
5,5% ik ben betrokken bij het project

Deze vraag had betrekking op een eerder vraag waarin gevraagd werd aan welk project was bijgedragen. De volgende vraag is algemener: Wat is voor jou van belang om bij te dragen aan een project? 
Op een schaal van 1-4 waarbij 1 staat voor onbelangrijk en 4 doorslaggevend:
3,42 ik vind het project inhoudelijk goed (voor 46,9% is dit van doorslaggevend belang geweest)
3,12 deze kunst moet gemaakt worden (29,5% doorslaggevend)
2,81 het is een sympathiek project, kleinschalig (23,5% doorslaggevend)
2,75 ik ken de projecthouder
2,46 het filmpje sprak me aan

Met 1,82 en dus de kwalificatie ‘niet echt belangrijk’ staan: ‘vrienden / bekenden hebben ook bijgedragen’ en ‘het is een ambitieus project, hoog doelbedrag’

Heb je het eindresultaat van het project meegemaakt?
40,1% heeft het project meegemaakt
37,7% is in afwachting (project moet nog worden afgerond)
1,3% heeft nooit meer iets vernomen

Heb je, voor je donatie op voordekunst.nl, al eerder bijgedragen aan kunstprojecten?
51,5% (413 ondervraagden) heeft niet eerder bijgedragen aan kunstprojecten

Hoeveel zou je per jaar willen geven aan kunst en cultuur?
23,5% tussen € 100 en € 250 per jaar
21,4% tussen € 50 – € 100 per jaar
11,8% tussen € 25 – € 50 per jaar
10,7% tussen € 250 – € 500 per jaar
14,4% geen antwoord

Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat een aantal ondervraagden aangeeft regelmatig kunst en cultuur te bezoeken en de kosten van entreekaartjes ook ziet als een vorm van ‘geven’.  

Geef je dit bedrag ook per jaar?
65,7 % geeft dit bedrag ook per jaar uit
34,3% geeft dit bedrag niet met als belangrijkste reden dat ze er niet mee in aanraking zijn gekomen / het hen niet gevraagd wordt. Uit deze vraag blijkt dat er veel potentiële donateurs zijn die niet zelf op zoek gaan,  maar benaderd willen worden of op een vertrouwde plek het aanbod willen zien. Daarnaast is er ook een financieel aspect: een aantal donateurs geeft aan over niet voldoende middelen te beschikken

In hoeverre passen de volgende kenmerken volgens jou bij voordekunst?
Op een schaal van 1-4 waarbij 1 staat voor past totaal niet bij voordekunst en 4 voor past heel goed bij voordekunst:
3,30: innovatief
3,21: kweekvijver voor jong talent
3,16: jonge makers
3,12: laagdrempelig
3,10: kwaliteit

2,21: hoe meer des te beter
2,12: gevestigde namen

Opvallend in de toelichting (74 toelichtingen) is dat er aan de ene kant aangegeven wordt dat voordekunst breed en laagdrempelig zou moeten zijn, maar aan de andere kant dat voordekunst een kwaliteitskeurmerk zou moeten zijn en zich zou moeten richten op innovatieve projecten. Het laatste lijkt het meest in lijn te zijn met de kenmerken die aan voordekunst worden toegeschreven.

Zou je voordekunst aan anderen aanraden?
85,7% zou voordekunst aanraden aan potentiele donateurs
70,4% aan kunstenaars / creatieven
32,9% aan bedrijven
3,3% zou ons niet aanraden. Waarom niet (een greep uit de reacties)?
ik geen ervaring met jullie heb ,hoewel ik de website wel verrassend vond toen ik even rondkeek
het iets persoonlijks is
ik nog niemand weet
ik vind het aan mensen zelf om dat te beslissen en ze moeten zelf benaderd worden door de kunstenaar, vind ik, tenzij we beiden de projecthouder kennen
Mijn donatie uiteindelijk werd teruggestort. (wil je nou geld of niet?)
het een goed initiatief is
Alleen voor bijzondere projecten

Vind je donateur een goede benaming?
80% vindt donateur een goede benoeming
20% niet. Wat dan wel?
Sponsor
Supporter
Liefhebber
Investeerder
Deelnemer
Vriend
Crowd Funder
Participant
Kunstliefhebber
Ondersteuner
Sympathisant
Gever
Mecenas
Sympatisant
pARTner
Bijdrager
Steuner

Verreweg het meeste draagvlak is er dus nog steeds voor de benoeming ‘donateur

Wanneer een project de financiering via voordekunst niet rond krijgt, krijg je als donateur de mogelijkheid om je donatie teruggestort te krijgen. Wat vind je hiervan?
35,3% zegt: bijdrage mag ook naar de projecthouder gaan wanneer de financiering via voordekunst niet succesvol is gebleken. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat als opmerking veelvuldig meegegeven wordt, dat de projecthouder hier dan wel iets voor moet doen wat met het project te maken heeft en hier de donateurs wel van op de hoogte moet houden;
voor 30,2% van de ondervraagden was dit de reden om bij te dragen;
23,6% zou de bijdrage dan net zo lief aan ander project geven. Wanneer een projecthouder de 80% heeft behaald op het moment van de deadline, dan mag hij/zij een aangepast plan sturen. Donateurs kunnen dan besluiten hun bijdrage te laten staan, op te hogen of teruggestort te krijgen. Wanneer een projecthouder minder dan 79% van het doelbedrag heeft behaald, krijgen donateurs de mogelijkheid hun bijdrage aan een ander project te geven of hun bijdrage teruggestort.  

En dan waren er nog tips en aandachtspunten!
Maar liefst 167 ondervraagden heeft de moeite genomen ons te adviseren / te becommentariëren / een hart onder de riem te steken / nuttige tips te delen. Erg fijn! In grote lijnen zijn er drie belangrijke tendensen te zien:
1. de techniek; het doen van een donatie werk in sommige gevallen nog niet optimaal en ook de communicatie tussen projecthouders en donateurs zou verbeterd kunnen worden;
2. het advies om samen te werken met een mediapartner of bedrijven
3. de communicatie vanuit voordekunst / tone of voice

Wat betreft de techniek: hier zijn we ons van bewust. We proberen de site zo goed mogelijk door te ontwikkelen, hier zijn echter kosten aan verbonden, maar hier ligt zeker nog een uitdaging. Het doneren is sinds kort al wel een stuk eenvoudiger geworden en zonder registratie mogelijk.

Qua samenwerking: voordekunst staat zeker open voor samenwerking met een mediapartner en / of bedrijven.

Wat betreft de communicatie: een aantal keer is de feedback gekomen dat het niet gepast is om gebruikers van de site te tutoyeren, maar aan de andere kant wordt door ondervraagden aangegeven dat voordekunst soms wat afstandelijk communiceert. Voorlopig blijven we tutoyeren omdat deze manier van communiceren het beste past bij de manier waarop we met projecthouders en donateurs om willen gaan. Waar nodig passen we onze communicatie aan.

Vanaf nu zullen we vanuit voordekunst wat regelmatiger de ervaringen van donateurs peilen, namelijk na afloop van een project op voordekunst. Indien je recent hebt bijgedragen aan een project, dan kan het dus zijn dat je binnenkort benaderd wordt voor een nieuwe, korte , enquête. Donateurs die hebben aangegeven mee te willen denken over  de voortgang van voordekunst, zullen hierover later bericht ontvangen.

Binnenkort op de blog ook de resultaten van de projecthouders enquête.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Tagwolk

%d bloggers liken dit: